Skoči na glavno vsebino

V času med 3. 6. in 7. 6. 2024, je na bazenu na Otočcu potekal plavalni tečaj za vrtec, katerega se je udeležilo 35 otrok. Tečaj so vodili izkušeni plavalni učitelji Luka, Mateja, Anja L., Urška in Sonja. Strokovni delavki, spremljevalki, Andreja in Nataša pa sta skrbeli za nemoten potek dela izven bazena, saj sta spremljali prehajanje otrok do toalete ter dostavljali potrebne plavalne pripomočke učiteljem ter beležili napredek otrok. Tečaj je bil organiziran z namenom, da se otroci seznanijo z osnovami plavanja, premagajo strah pred vodo in pridobijo osnovne plavalne veščine. Vsak dan je bil razdeljen na več sklopov, kjer so otroci skozi igro in različne vaje postopoma osvajali nova znanja. Že med tednom kot tudi zadnji dan tečaja smo preverili napredek -plavalno znanje otrok.

Tečaj se je zaključil v vrtcu s podelitvijo diplom in pohval, kjer so se učitelji plavanja zahvalili otrokom za sodelovanje ter jih spodbudili, da nadaljujejo z osvojenim plavanjem in ga tako ga utrjujejo oz. nadgrajujejo.

Plavalni tečaj na Otočcu je bil uspešno izveden, saj so otroci pridobili veliko novega znanja in skoraj vsi premagali morebitni strah pred vodo.

Zahvaljujem se tudi vsem učiteljem plavanja in spremljevalkama za strokovno delo ter skrb za varnost in dobro počutje otrok.

Krmelj, 10. 6. 2024 Mateja Ručman, vzgojiteljica
Dostopnost