Vodstvo šole

 

Ravnatelj / ravnateljica

Gusta Mirt

Uprava šole

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki staršev, pet predstavnikov šole in trije predstavniki ustanovitelja.

Člani sveta šole so naslednji:

Željka Kukec – predsednica sveta šole, predstavnica kolektiva
Mateja Mandl Dirnbek – predstavnica kolektiva
Barbara Jazbec – predstavnica kolektiva
Sanja Štefanič – predstavnica kolektiva
Urška Kugonič – predstavnica kolektiva

Suzana Mirt – predstavnica lokalne skupnosti
Maruška Zupan – predstavnica lokalne skupnosti
Matej Zabukovec – predstavnik lokalne skupnosti

Klementina Žvar – predstavnica staršev
Nuša Vidmar – predstavnica staršev
Matej Končina – predstavnik staršev


 Strokovni organi šole in vrtca:

 • učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • razredniki, strokovni delavki v oddelku,
 • strokovni aktivi.

 

Svet staršev
Za Za organizirano uresničevanje interesov se v zavodu oblikuje svet staršev šole. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek v njem po enega predstavnika, ki so ga starši izvolili na roditeljskem sestanku oddelka. Člani sveta staršev šole in vrtca so:

 • Vijolična igranica (1 – 2 leti): Kamila Krošelj
 • Bela igralnica (1-3 leta): Alenka Baša
 • Zelena igralnica (2-4 leta): Matej Končina
 • Modra igralnica (2-4 leta): Klavdija Cvelbar Bunderšek
 • Rdeča igralnica (3-5 let): Andreja Umek
 • Oranžna igralnica (2-3 leta): Mateja Kovačič
 • Rumena igralnica (4-6 let): Zinka Žganjar
 • Rožnata igralnica (4-6 let): Lucija Herlec
 • Prvi razred: Anja Medvešek
 • Drugi razred: Nuša Vidmar
 • Tretji razred: Andreja Kranjc
 • Četri razred: Petra Oreškovič
 • Peti razred: Mateja Repovž
 • Šesti razred: Klementina Žvar
 • Sedmi razred: Andrej Jamšek
 • Osmi razred: Jožica Krašovec
 • Deveti razred: Anton Brlogar

Dostopnost