Kontakt

Naslov šole: Osnovna šola Krmelj
Krmelj 104, 8296 Krmelj
Ravnateljica: Gusta Mirt
Tajnica v VIZ: Sonja Bizjak
Računovodkinja: Željka Kukec

Telefonske številke:
ravnatelj: 07 81 85 751
tajništvo 07 81 85 750
zbornica (stara šola) 07 81 85 761
šolska svetovalna delavka 07 81 85 756
zbornica (nova šola) 07 81 85 752
računovodstvo 07 81 85 757

faks: 07 81 85 758
Elektronska pošta: os.krmelj(at)guest.arnes.si
Transakcijski račun: 01310-6030679175
Spletna stran:www.oskrmelj.si 

 

Vrtec pri OŠ Krmelj:
Naslov: Vrtec pri OŠ Krmelj
Krmelj 25, 8296 Krmelj
Telefon: 07 8185 760
Ravnateljica: Gusta Mirt

Ustanovitelj Osnovne šole Krmelj je Občina Sevnica, Glavni trg 19a. Zavod je bil ustanovljen 26. marca 1997, s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Krmelj ter objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/97.

Dostopnost