Skoči na glavno vsebino

Vpis v vrtec

Otroke vpisujemo v vrtec v času javnega razpisa, ki poteka praviloma v spomladanskem času. Starše, ki izrazijo željo po vpisu svojega otroka v naš vrtec, pisno seznanimo  s postopkom vpisa. Ob vpisu otroka v vrtec starši izpolnijo vlogo za vpis otroka v vrtec. Če je prijavljenih več otrok kot je prostih mest, o tem odloča komisija za sprejem otrok v vrtec. 

Vloga za sprejem otroka v vrtec v Občini Sevnica 2023-2024

Vpis med šolskim letom

Vloge za vpis sprejemamo tudi med šolskim letom, vendar je možen sprejem le v tistih oddelkih, kjer je razpoložljivo prosto mesto. O vključitvi otroka med šolskim letom vas pisno obvestimo en mesec pred želeno vključitvijo. 

Dostopnost