Skoči na glavno vsebino

Učenci 5. razreda so v letošnjem šolskem letu sodelovali v projektu Varno na kolesu. Projekt je bil sestavljen iz treh obveznih sklopov in dveh dodatnih nalog, ki so bili razporejeni skozi šolsko leto.Vključili smo različne oblike ustvarjanja in učenja. V prvem sklopu smo raziskovali in opazovali šolske poti v domačem kraju, cestno infrastrukturo, varne in nevarne točke, naredili analizo stanja ter ugotovitve predstavili lokalnim in občinskim predstavnikom SPV, policistu in predsednici KS. Uredili smo kolesarski kotiček, ki smo ga ves čas obnavljali in dopolnjevali.

V drugem sklopu smo natančneje spoznavali svoje kolo, opremo kolesa in kolesarja, se naučili zamenjati pnevmatiko. Izdelali smo didaktični pripomoček, igro Kolo sreče, s pomočjo katere so lahko učenci utrjevali svoje znanje o prometnih predpisih. Opazovali so svoja kolesa in ugotavljali ustreznost opreme.V tretjem sklopu smo učence osveščali o pomembnosti uporabe kolesa, jih spodbujali k uporabi kolesa in v ta namen izdelali zgibanko, ki nas o vsem tem obvešča. Sedmega aprila smo se udeležili regionalnega srečanja na OŠ Grm, kjer smo kot regijski finalisti zasedli 2. mesto in dobili denarno donacijo v višini 200 evrov, ki jo podarja Butan plin, d.d. 25. maja pa se bomo udeležili velike zaključne prireditve v Ljubljani, ki jo že nestrpno pričakujemo.

Mentorica Renata Mlinarič, OŠ Krmelj

Dostopnost