Skoči na glavno vsebino

V sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije, smo izvedli projekt: Z igro do prvih turističnih korakov. Tema letošnjega projekta je bila »Športna doživetja bogatijo mladinski turizem«. S projektom smo želeli dodatno obogatiti in nadgraditi gibalne dejavnosti. Izhajali smo iz otrok, njihovega razvoja ter upoštevali zmožnosti posameznika. S primernim pristopom in spodbudo smo otroke vključevali v različne gibalne dejavnosti in jim poskušali predstaviti pomen gibanja za zdravje. Vsakodnevno so tako imeli otroci možnost gibanja na prostem ali v notranjih prostorih. Izkoristili smo bližnjo okolico vrtca, ki nam vsekakor ponuja veliko možnosti za raziskovanje in rekreacijo. Med te možnosti sodijo travniki, gozd, bajer, potok, sprehajalne makadamske poti, gozdne poti ter različna igrišča. Na ravni vrtca smo tako izvedli tudi dve prireditvi, in sicer zimski ter spomladanski Knapčev pohod. K sodelovanju smo povabili starše in stare starše otrok. Želeli smo, da otroci vrtca preživijo kvalitetni čas s svojimi najbližjimi v sodelovanju z nami.

 

Anja Alesia Grošelj

Dostopnost