Skoči na glavno vsebino

Vodstvo šole

 

Ravnatelj / ravnateljica

Gusta Mirt, prof.

Uprava šole

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki staršev, pet predstavnikov šole in trije predstavniki ustanovitelja.

Člani sveta šole so naslednji:

Željka Kukec – predsednica sveta šole, predstavnica kolektiva
Mateja Mandl Dirnbek – predstavnica kolektiva
Barbara Jazbec – predstavnica kolektiva
Anja Kostrevc – predstavnica kolektiva
Urška Kugonič – predstavnica kolektiva

Suzana Mirt – predstavnica lokalne skupnosti
Maruška Zupan – predstavnica lokalne skupnosti
Matej Zabukovec – predstavnik lokalne skupnosti

Klementina Žvar – predstavnica staršev
Nuša Vidmar – predstavnica staršev
Matej Končina – predstavnik staršev


Strokovni organi šole in vrtca:

 • učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • razredniki, strokovni delavki v oddelku,
 • strokovni aktivi.

 

Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesov se v zavodu oblikuje svet staršev šole. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek v njem po enega predstavnika, ki so ga starši izvolili na roditeljskem sestanku oddelka. Člani sveta staršev šole in vrtca so:

 • Vijolična igralnica (1-2 leti): Dijana Filipovska
 • Bela igralnica (2-3 leta): Ines Kastelic
 • Zelena igralnica (5-6 let): Marko Jene
 • Modra igralnica (4-5 let): Nastja Kos
 • Rdeča igralnica (5-6 let): Mateja Kovačič
 • Oranžna igralnica (1-3 leta): Gregor Tramte
 • Rumena igralnica (2-4 let): Tina Jezernik
 • Rožnata igralnica (3-4 let): Manca Cvek
 • Prvi razred: Matej Končina
 • Drugi razred: Tadeja Hrvat 
 • Tretji razred: Kristjan Cvek
 • Četrti razred: Anja Medvešek
 • Peti razred: Nuša Vidmar
 • Šesti razred: Andreja Kranjc
 • Sedmi razred: Petra Oreškovič
 • Osmi razred: Mateja Repovž
 • Deveti razred: Klementina Žvar

 

Dostopnost