Skoči na glavno vsebino

Na letošnjem tradicionalnem slovenskem zajtrku je posebej izpostavljeno mleko in mlečni izdelki s sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan!«.

Dogodka sta se v Osnovni šoli Krmelj udeležila tudi župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič s sodelavci. Otroci so pripravili pester kulturni program. Med drugim so povedali: “Če zajtrka ne bi bilo, bi se učili s prazno glavo.” Obiskal nas je lokalni čebelar Luka Pirc. Njegova družina se s tem ukvarja že več kot 70 let. Učenci pa so predstavili pomembne informacije o mleku, kruhu in jabolkih.

Osnovna šola Krmelj  je tesno vpeta v lokalno območje. Sodeluje s 23 lokalnimi pridelovalci, ki šoli dobavljajo hrano, ekološko meso, sadje, zelenjavo, med, domače mleko. Vse to spodbuja tudi naša ustanoviteljica Občina Sevnica.

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Dostopnost