Skoči na glavno vsebino

Ločevanje in odgovorno ravnanje z odpadki, varčevanje s pitno vodo in energijo, odgovorno ravnanje z gozdovi in živalmi, ki si z nami delijo ta planet so teme, o katerih se večkrat pogovarjamo z otroki, saj se vzgojiteljice skozi proces vzgoje in predvsem z lastnim zgledom trudimo navajati otroke na odgovorno ravnanje. 22. aprila, ko obeležujemo svetovni dan Zemlje, je priložnost, ko lahko še posebej osveščamo otroke o pomembnosti varovanja naše narave in okolja, v katerem živimo. V vrtcu smo ta poseben dan obeležili z različnimi dejavnostmi na temo varovanja okolja, ki smo jih izvajali ves teden. Otroci vrtca so se seznanili z zgodbami in risanimi filmi z ekološko vsebino, se pogovarjali, kaj lahko lepega storijo za naravo, izdelali plakate, se igrali z naravnim materialom (vodo, vejami, zemljo, kamenjem) in raziskovali njegove lastnosti. V bližini vrtca so si otroci ogledali ekološki otok, izdelali smetnjake za odpadke iz odpadnega materiala, skozi igro, dejavnosti in rutino so razvrščali odpadke. Izkoristili smo tudi lepo vreme za sprehode, opazovanje narave in pobiranje odvrženih odpadkov, ki so jih otroci pravilno razvrstili v smetnjake. Likovno so ustvarjali na temo planeta Zemlja in spoznavali njene zanimivosti. K sodelovanju smo povabili tudi nekatere starše otrok, ki so z najmlajšimi vrtnarili, obrezovali drevje, čistili sadovnjak in čistili okolico doma. Želimo si, da bi bil dan Zemlje prav vsak dan, saj jo moramo varovati in zanjo skrbeti vse dni v letu. Že majhna dejanja štejejo.

Anja Kostrevc

Dostopnost