Skoči na glavno vsebino
Ločevanje in odgovorno ravnanje z odpadki, varčevanje s pitno vodo in energijo, odgovorno ravnanje z naravo in živalmi, ki si z nami delijo naš planet so teme, o katerih se večkrat pogovarjamo z otroki, saj se vzgojitelji skozi proces vzgoje in predvsem z lastnim zgledom trudimo navajati otroke na odgovorno ravnanje. 22. aprila, ko obeležujemo Svetovni dan Zemlje, je priložnost, ko lahko še posebej osveščamo otroke o pomembnosti varovanja naše narave in okolja, v katerem živimo. V vrtcu smo ta poseben dan obeležili z različnimi dejavnostmi na temo varovanja okolja. Otroci so se seznanili z zgodbami in risanimi filmi z ekološko vsebino, se pogovarjali kaj lahko lepega storijo za naravo, se igrali z naravnim materialom in zemljo ter z raziskovanjem spoznavali njene lastnosti. Otroci so v zemljo posadili tudi cvetlice, stročnice in zelenjavo ter vestno opazovali, spremljali in beležili rast rastlin. Ogledali smo si vrtove v bližini vrtca, se pogovarjali kaj raste na vrtu ter izdelali plakat o vrtu in obdelovanju zemlje. V bližini vrtca smo si ogledali ekološki otok, se pogovarjali o ločevanju odpadkov in iz odpadnega materiala izdelali smetnjake za naše igralnice. Preko igre, dejavnosti in rutine so otroci razvrščali odpadke in spoznavali pomen ločevanja odpadkov. Izkoristili smo tudi lepo vreme za sprehode, opazovanje narave in pobiranje odvrženih odpadkov. Želimo si, da bi bil Dan Zemlje prav vsak dan, saj jo moramo varovati in zanjo skrbeti vse dni v letu. Že majhna dejanja štejejo.
Anja Kostrevc, dipl. vzgojiteljica
Dostopnost