Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Kljub temu, da je na naši šoli pouk na daljavo presenetljivo in zelo hitro stekel, za kar se imamo zahvaliti vam, dragi starši, učiteljem, ki so izkazali izredno pripravljenost in učencem, ki so bili pripravljeni se odzvati učiteljem in pričeti z nalogami, nas ministrstvo za šolstvo (MIZŠ) poziva, naj (ravnatelji) v čim krajšem času pridobimo podatek o učencih, ki nimajo urejenega dostopa do računalnikov, tablic, strojne opreme…

MIZŠ razpolaga s podatki o donatorjih in dobrotniki  (podjetja ali posamezniki) z željo prispevati opremo, ki bi omogočila dostop in s tem izobraževanje na daljavo vsakemu otroku. V tem trenutku tudi v šoli razpolago z dvema računalnikoma, ki jih lahko namenimo v izposojo našim dvem učenkam in učencem  za čas trajanja izobraževanja na daljavo.

MIZŠ prosi ali imamo tudi v lokalnem okolju posameznike, ki želijo lokalno donirati strojno opremo za namen izobraževanja na daljavo, le ti naj se povežejo z ravnateljico.  Imenovana komisija s strani ravnateljice bo računalnike glede na potrebe razdelila na kriterije: 1. družina nima dostopa do interneta in računalnika, 2. družina nima računalnika 3. večja družina 4. po presoji šole  ali drugače, po naši presoji potreb na terenu.

Spoštovani starši,

zato vas prosim, v kolikor imate v družini težave s strojno opremo (računalniki) ali poznate  koga, kjer učenec težko sledi pouku zaradi računalniških težav, ali je v družini več otrok,  da to sporočite ravnateljici na telefon 051 36 18 26 ali na gusta.mirt@guest.arnes.si

S spoštovanjem

Gusta Mirt, ravnateljica

Dostopnost