Skoči na glavno vsebino

 

ekosolaImageŠolsko leto 2011/2012 je za program Ekošola prehodno obdobje.

Za uresničitev vizije Ekošole se uvajajo nekatere vsebinske in organizacijske prilagoditve programa. V središče je še vedno postavljena metodologija 7 korakov, na katerih temelji program Ekošola.

Sedem korakov:

 1. Vzpostavite in delovanje Eko.odbora
 2. Okoljski pregled
 3. Eko-akcijski načrt
 4. Merjenje in nadzorovanje
 5. Vključevanje okoljskih vsebin v učni načrt
 6. Obveščanje in ozaveščanje
 7. Eko-listina

Vsebine dela in področja programa Ekošola ostajajo nespremenjeni. Prednostna področja so: energija, odpadki in voda. Dodatna področja pa so še: transport, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta in splošno.

V tem prehodnem obdobju bomo nadaljevali s sistematičnem izvajanjem aktivnosti po metodologiji 7 korakov, tako da bomo pridobili pregled nad tem, kako vzpostaviti ali izboljšati  načrtovanje in izvajanje okoljskih aktivnosti. Takšen načrt smo podprli na regijskih srečanjih za eko-koordinatorje osnovnih šol, ki so bila izvedena maja in junija 2011.

Jedro programa Ekošola sta koraka »Okoljski pregled« in »Eko-akcijski načrt«.

Okoljski pregled

Okoljski pregled je pregled okoljskega delovanja posamezne ustanove. Razdeljen je na devet področij oziroma tematskih sklopov: ravnanje z odpadki, energija, voda, promet, zdravje in dobro počutje, šolska okolica, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta  in splošno.
 

Izdelava eko-akcijskega načrta šole za šolsko leto 2012/2013

 

Ekoakcijski načrt bo vseboval naslednje točke:

 • AKTIVNOST
  (Kratek opis)
 • Cilji
 • Kdo je vodja? Kdo jo izvaja?
 • Kdaj se bo/se je začela izvajati ? Kdaj bo končana?
 • Kako jo bomo spremljali/merili?
 • Kako bomo vedeli, ali smo uspešni?
 • Kakšni bodo stroški ali prihranki te dejavnosti?

 

 

Dodatno pa bomo izvedli vsaj še tri projekte, ki bodo v okviru programa Ekošola razpisani v obliki nagradnih natečajev ali posebnih projektov ter še eno ozaveščevalno akcijo po lastni izbiri.

Projekti 2011/12

V tem šolskem letu se bomo ponovno udeležili tekmovanja v Ekokvizu za OŠ. Predvidene teme Ekokviza za OŠ so odpadki, voda in eko-prehrana.

Sodelovali bomo v projektu Ekopaket – v sodelovanju z družbo Tetra Pak tudi letos nadaljujemo s projektom zbiranja odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) na šolah.

Izvedli bomo anketo Učinkovita raba energije – obnovljivi viri energije, nadaljujemo s projektom.

 Nadaljevali bomo z zbiranjem odpadnih tonerjev, odpadne električne in elektronske opreme, zbiranje baterij.

Učenci bodo ponovno opravljali ekobralno značko – Ekobranje za ekoživljenje.


reading-clipart

Zapisala: ekokoordinatorica Renata Mlinarič

 

Dostopnost