Skoči na glavno vsebino

Prvi šolski dan, obvestilo za učence in starše Oš Krmelj


Drage učenke in dragi učenci, spoštovani starši!


Počasi se iztekajo počitniški dnevi, zaključujejo se tudi dopusti, zato dobrodošli nazaj v novo šolsko
leto in novim izzivom naproti.
Za nami je šolsko leto, ki nam je v vsej zgodovini šolstva prineslo novo izkušnjo, pouk na daljavo. Sedaj
pa je tudi že jasno, da se s 1. devetim vsi vračamo v šolo in v vrtec.

Zaradi še vedno veljavnih omejitev v vsakdanjem življenju in ponovno povečani nevarnosti širjenja okužbe
z virusom COVID-19, smo vrtci in šole v situaciji, ko se od vseh nas, tako zaposlenih, staršev in otrok
pričakuje odgovorno ravnanje. S strani MIZŠ smo dobili sporočilo, da se šole pripravljamo na vstop v
šolo po modelu B, ki predvideva, da se v šolo vrnejo vsi učenci, a pod določenimi pogoji in
omejitvami.


Pričetek pouka – prvi dan

Učenci od 2. do 9. razreda s poukom pričnejo ob 8.20. Učenci od 2. in do vključno 4. razreda počakajo
razrednike pred novo šolo, od 5. do 9. razreda pa pred staro šolo. Prosimo, da dosledno upoštevate
ukrepe, še posebej bodite pozorni na vzdrževanje potrebne medsebojne razdalje do drugih oseb.
Učence 1. razreda vabimo v šolo ob 9. uri. Otroka naj v šolo pospremi samo eden izmed staršev in z
upoštevanjem vseh priporočil (maska, razdalja in razkuževanje rok). Zbrali se bomo pred šolo, kjer vas
bomo po kulturnem programu pospremili v učilnici. Starši boste po enourni predstavitvi dela z
razredničarko lahko šli domov, prvošolce pa boste lahko prevzeli po 12 .uri.

Prvi šolski dan učenci razredne stopnje prinesejo vse šolske potrebščine. V šoli bodo učenci prejeli tudi
ostalo gradivo, ki ga priskrbi šola, zato naj vsi učenci pridejo v šolo s torbo.

Ta dan bomo za vse učence organizirali malico, kosilo, popoldansko malico in podaljšano bivanje glede
na podatke, ki smo jih pridobili v juniju. Prosimo vas, da morebitne spremembe pri prijavi prehrane
pravočasno javite v tajništvo. Vse odjave so pravočasne, če so javljene v tajništvo do 8.ure zjutraj.


Starši v šoli
V času poostrenih varnostnih ukrepov brez vnaprejšnjega dogovora vstop staršev v šolo ne bo mogoč.
Starši, ki boste vnaprej dogovorjeni za sestanek, boste počakali pred vhodom šole. V zgradbo šole boste
vstopali, ko vam bo delavec šole omogočil vstop. Ob vstopu si boste pri vhodu razkužili roke in obvezno
nadeli zaščitno masko.
Starše in učence prav tako obveščamo, da bomo drugi ali tretji teden septembra izvedli vse roditeljske
sestanke (v živo ali na daljavo) ter da bomo v okviru pouka izvajali vse dejavnosti (obvezni in razširjeni
program OŠ).


Upoštevanje ukrepov in zdravstveno stanje učencev
Glede na vsa priporočila NIJZ vas naprošamo, da v šolo pošiljate zdrave otroke. Z upoštevanjem le
tega boste starši izkazali odgovornost do zdravja svojih otrok, do svojega zdravja, zdravja svojih najbližjih
in ne nazadnje tudi do zdravja ostalih učencev in zaposlenih.
V šolo naj torej prihajajo otroci, ki v zadnjih 14 dneh niso bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena
okužba s SARS-CoV-2, in ki jim ni bila odrejena karantena ali jim v zadnjih 14 dneh zdravnik oz.
epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
V šoli bomo v čim večji meri poskušali zadostiti priporočilom MIZŠ in NIJZ. Vendar pa nam bo v še večjo
pomoč dobro sodelovanje in predvsem hitra in odkrita komunikacija, predvsem v času morebitnega
suma, ali o sami okužbi, ki bi predstavljala veliko tveganje za vse udeležence Viz procesa.


Na podlagi včerajšnje okrožnice MIZŠ pod oznako NUJNO, vas obveščamo s priporočilom, da je za
otroke od 6. leta starosti dalje v šolah priporočeno nošenje mask v prostorih izven učilnice. Veseli
bomo, če boste za maske poskrbeli sami, saj jih bomo šole dobile samo za dva dni.
Obveščamo vas tudi, da se morajo učenci tudi pri organiziranih prevozih v šolo z avtobusom ali kombijem
še naprej držati navodil in nositi masko, ki prekrije nos in usta, pri tem pa morajo biti čim bolj pazljivi, da
se mask v času nošenja ne dotikajo, saj bi tako lahko onesnažili roke in posledično prenesli okužbo na
ostale predmete in osebe.

Novega šolskega leta se veselimo, želimo, da bi bilo uspešno in seveda čim bolj zdravo.


Lep pozdrav!
Ravnateljica
Gusta Mirt, prof.

Dostopnost