VOZNI RED PREVOZOV ZA ŠOLSKO LETO 1919/1920
VOZNI RED ZA PRVI ŠOLSKI DAN