Obveščamo vas, da imamo v skladu z Letnim delovnim načrtom šole in v skladu z 2. odstavkom 4. člena pravilnika o šolskem koledarju, ki navaja »Pouk v šolskem letu za učence od 1. do 8. razreda traja največ 38 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 189 dni, za učence 9. razreda pa največ 35 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 174 dni.« v soboto, 2. februarja 2019, pouk.

Pouk bomo izvajali po petkovem urniku, v kolikor od razrednikov ne dobite drugačnih navodil.

Zagotavljali bomo vozni red in prehrano, kakor tudi vse razširjene oblike šolskega programa (jutranje varstvo, varstvo vozačev in podaljšano bivanje).