Zasaditev sevniške voščenke

V petek, 20. 4. 2018, smo na vrtu pri vrtcu in OŠ Krmelj slavnostno zasadili sevniško voščenko. S tem smo na poseben način obeležili dan Zemlje. Otroci vrtca in učenci šole so skupaj z mentorji pripravili zanimiv program na temo sadja, predvsem jabolk. S svojo...

Obvestilo o prevozih za 20. 4. 2018

V petek, 20. 4. 2018, imajo učenci 6., 7., 8. in 9. razreda spremenjen urnik, zato s poukom začnemo ob 9.30. Vozni red šolskih prevozov za omenjene učence je sledeč: Smer Polje, Gabrijele in Spodnje Mladetiče. Vozni red je sledeč: Učenci ostalih razredov imajo pouk po...

Spoštovani starši! V skladu s šolskim koledarjem in LDN šole imamo v soboto, 7. aprila 2018, pouk. Izvedli bomo ŠPORTNI DAN v sklopu športnovzgojnega kartona. Z enajstimi SLOfit merskimi nalogami bomo preverjali učenčev telesni in gibalni razvoj. Učenci naj imajo s...